Financiering

Heeft u ondersteuning nodig op het gebied van werk/dagbesteding? Met een PGB, WLZ of WMO indicatie kunt u bij ons terecht.

PGB

Een PGB is een bedrag waarmee u zorg kunt kopen bij een zorgverlener.  Het bedrag dat u krijgt is uw budget. 
Met dit budget kunt u zorg inkopen bij ALL41.

WLZ

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de intensieve zorg. Het regelt zorg voor de mensen die voor de rest van hun leven zijn aangewezen op zorg. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beslist of u voor deze zorg in aanmerking komt.

WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Zo ook aan werk/dagbesteding.
Het aanvragen van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo regel je via het Wmo-loket van jouw gemeente.