Missie

Ieder mens is uniek en heeft recht op een plek in de samenleving.
Wij vinden dat het hebben van een passende werkplek daar onderdeel van is.
All41 biedt deelnemers de gelegenheid om hun eigenwaarde en zelfvertrouwen te vergroten. Onvoorwaardelijke aandacht en liefde voor onszelf en voor elkaar is de daarbij de kern.
Persoonlijke ontwikkeling komt dan tot zijn recht en zorgt voor verdieping, zingeving, geluk en succes.
Wij geven daar invulling aan met betrokkenheid, door kwaliteit van leven voorop te stellen, zelfredzaamheid te behouden cq te vergroten, maar bovenal door acceptatie.
Het leveren van ondersteuning op maat op een veilige en vertrouwde werkplek.

Visie

Iedereen is anders!
Onze dagbesteding/werkplek is erop gericht dat ieder mens goed is zoals hij of zij is met alle kwaliteiten en leerpunten die zij met zich meebrengen.
Wij helpen mensen om weer contact met hunzelf te maken, de balans terug te vinden om dichter bij de kern te komen.
In wederkerigheid genieten van elkaars aanwezigheid, van elkaar leren én met elkaar leren, maar vooral streven naar een werkplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Pas dan kun je jezelf én je talenten volop ontwikkelen.
Niet denken in hokjes, maar vanuit de verbinding, vertrouwen aansluiten bij de behoefte.